Welcome to MathSolar please Login or Register
Login or Register   to create posting
 
Title Views Post Date
Peta Subbab 10. Kedudukan Dua Garis 745 14 May 13:16
Ticket: 5631709e87764 elbahry
29 Oct 08:04

diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk a cm. jika K adalah titik perpanjangan DC, dengan CK  = a cm, maka berapakah jarak DB ke KG?

Ticket: 55a0d1c288ad2 Aditya_saputra
11 Jul 15:20

Diketahui kubus ABCD.EFGH dengan panjang sisi 4 cm. Titik P pada pertengahan CG. Jika θ adalah sudut antara bidang BDG dan BDP, maka nilai cos θ adalah? 

A. 1/6√2

B. 1/6√6

C. 1/2√2

D. 2/3√2

E. 2/3√6

Ticket: 5540b368bf399 andryan
29 Apr 17:33
diket kubus ABCD.EFGH sgn rusuk 6cm, titik p pertengahan sisi AE shg AP=PE. Tentukan : a. Besat sudut (BG,DP) b. cos sudut (CH,DP)
Ticket: 54f1bdc077df1 andryan
28 Feb 20:08

panjang rusuk kubus ABCD.EFGH adalah 6cm. jika S adalah titik potong EG dan FH, maka jarak DH ke AS adalah...

Ticket: 5309271401770 adikurdi13
23 Feb 05:39

Pada kubus ABCD dengan panjang rusuk 4 cm, tangen sudut yg dibentuk garis AD dan bidang BFH adalah ....

A. 1/4 akar 5

B. 1/4 akar 20

C. 1/4 akar 16

D. 1/2 akar 18

E. 1/2 akar 20

Ticket: 52b96471f1f99 udyaqilla
24 Dec 17:39

Ticket: 52b964887bd2a udyaqilla
24 Dec 17:40

Ticket: 52b9649b05279 udyaqilla
24 Dec 17:40

Ticket: 52b03ca0347f1 udyaqilla
17 Dec 18:59

Ticket: 517674a215038 adikurdi13
23 Apr 18:46

pada kubus ABCD.EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, jarak BG ke CE = ....

Username

Password

or Register Here

Forgot password