Welcome to MathSolar please Login or Register
Forum » Wall Posting » 55a91f249f2e3
Ticket: 55a91f249f2e3 hafidsaipul
17 Jul 22:28

Diketahui X1 dan X2 adalah akar2 persamaan kuadrat x2+(a-2)x-a=0 dengan x12+x22 minimum. jika 12(x1+x2-x1x2) dan x12+x22 berturut nturut merupakan suku kedua dan suka kelima sebuah deret geometri, maka suku pertama deret geometri tersebut adalah...

 

a. 36

b. 48

c. 72

d. 96

e. 144

Login or Register   to reply
 
cappucino
18 Jul 22:00

jawabannya b yaa?